Utan våra sponsorer och sammarbetspartners hade vi inte klarat oss länge. Därför vill vi tacka följande företag och  organisationer för att de varje dag underlättar vårt arbete.