Sommaren 2017 fick vi möjlighet att köpa in Bubbleballs. Vi har valt att kalla dem Astrobollar. Satsningen kunde göras tack vare stöd från våra möjliggörare och sponsorer, Sparbanksstiftelsen Skåne, Skandia samt Skåneidrotten. Ett stort tack riktar vi till er.

Kevin Nilsson, vuxenstöd Naverlönnskolans IF

-För oss är det viktigt att hitta nya sätt att aktivera barn och ungdomar. Tyvärr är det allt för vanligt att ungdomar slutar med sina aktiviteter i tonåren. I vår mening är det en självklarhet att föreningar ska göra allt i sin makt för att tillgodose sina medlemmar med nytt kreativt material. 

Thekla Hall, vuxenstöd Klågerupskolas IF
-När vi fick höra talas om denna satsningen ville vi självklart vara med. Redan första gången vi spelade Astroboll märktes att ungdomarna hade otroligt roligt.   

Astrobollarna kan användas till mycket men favoriten för de flesta är fotboll. En annan populär lek som brukar bli uppskattad är " Last man standing" som går ut på att knuffa omkull sina motståndare, siste person som står upp vinner!