Presentation 

Samtliga ledare blir kontinuerligt utbildade för att öka deras förmåga att leda andra  barn och ungdomar. Utöver detta har de även fått kunskaper i akut omhändertagande vid idrottsskador samt HLR.